นายณัฐวุฒิ น้ำตอง

รายละเอียด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
คณะ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
สาขา กองบริหารทรัพยากร เชียงราย
หลักสูตร ฝ่ายบริการ
อีเมล์ NNatthawut2533@rmutl.ac.th
เบอร์โทร 053-723979
คุณวุฒิปริญญาตรี Bachelor of Science ( เทคโนโลยีก่อสร้าง )
คุณวุฒิปริญญาโท ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล