คำสั่งและประกาศ

มาตรการป้องกันเฝ้าระวัง มทร.ล้านนา เชียงราย

26 มี.ค 2563

มาตรการ ป้องกันเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลเข้า-ออก มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)